cam-nhan-nghi-giau-lam-giau7

ĐỘNG LỰC LỚN NHẤT CỦA TÔI!

Những giá trị mà Ngọc Anh nâng niu, trân trọng nhất sau mỗi khóa học NGHĨ GIÀU LÀM GIÀU chính là những tờ PHIẾU CẢM NHẬN. Vâng, không phải con số lượng người tham dự, cũng không phải là con số doanh thu… mà là từng câu, từng chữ trong phiếu cảm nhận mà các bạn gửi gắm lại cho tôi. 

Đó có thể là lời cảm ơn, lời góp ý cho chương trình hoặc những chia sẻ về sự thay đổi và những dự định ấp ủ sau 2 ngày học… Ngọc Anh cảm nhận được bước chân BẠN đang tiến về một tương lai tươi sáng hơn, Ngọc Anh cảm nhận được bản thân mình là một người dẫn đường không tồi…Không gì ẤM ÁP hơn! Không gì Ý NGHĨA hơn!! Không gì TUYỆT VỜI hơn!!! 

Đây chính là ĐỘNG LỰC lớn nhất khiến Ngọc Anh cống hiến hết mình, cháy hết năng lượng trong mỗi khóa học.

cam-nhan-nghi-giau-lam-giau7

cam-nhan-nghi-giau-lam-giaucam-nhan-nghi-giau-lam-giau1cam-nhan-nghi-giau-lam-giau2cam-nhan-nghi-giau-lam-giau3

cam-nhan-nghi-giau-lam-giau5

cam-nhan-nghi-giau-lam-giau6

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>